ffk-llogofinKomisioni Disiplinor i shkallës së parë në përberjë ; Dukagjin Gashi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala , në mbledhjen e mbajtur me datë 18.04.2014 ( ditë e premtë ) shqyrtoi procedurat e hapura ( të pa përfunduarat ) nga mbledhja e kaluar e komisionit si dhe inicimet e filluara nga ana e komesarëve të garave dhe komisioneve tjera të Federatës së Futbollit lidhur me të pa disiplinuarit dhe për të njejtit duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave të arrituar plotësuese, konform Dispozitave të Rregullores disiplinore sjelli këto ;
 

V E N D I M E :

FATLUM BERISHA ; ndihmëstrajner në klubin e futbollit “ Fushë Kosova “ nga Fushë Kosova, në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit datë 15.04.2014 për sjellje jo korrekte dhe reagime ne vendimet e gjyqtarëve gjatë ndeshjes së javës së ; XXIV-të të Raiffeisen superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Fushë Kosova – Besa e zhvilluar në Fushë Kosovë ( raportet dhe deklaratat plotësuese )
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2
BEKIM BAJRAKTARI ; lojtar i klubit të futbollit “ Deqani “ nga Deqani me numër të librezës sportive 4675 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 18, në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit, për start të palejuar në lojtarin kundërshtar – me lendime trupore ( thyerje e hundës ) dhe i pa ndëshkuar nga ana e gjyqtarëve në ndeshjen e javës së ; XXI-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Deqani – Liria e zhvilluar në Pejë, në mungesë të deklaratës plotësuese dhe raporteve shtesë mbetet në procedurë të ;
PEZULLIMIT
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Bekim Bajraktari, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
KF “ LLAPI “ nga Podujeva në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit , për lëshime ( dështim ) në organizimin e ndeshjës së javës së ; XXI-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Llapi – Vëllaznimi e zhvilluar në Podujevë ( ku pas përfundimit të pjesëlojës së parë në hyrje të zhveshtoreve në një tollovi të krijuar janë sulmuar lojtaret e klubit të futbollit “ Vëllaznimi “ nga Gjakova ( raportet zyrtare );
DENOHET ;
Me të holla në shumë prej ; 500 euro ( pesqind ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 3 pika 2. Afati i pagimit të dënimit të shqiptuar në të holla është 15 ditë nga dita kur vendimi bëhët i plotëfuqishem ( regullorja disiplinore neni 11 ).
MERGIM DRAGUSHA ; lojtar i klubit të futbollit “ Fushë Kosova “ nga Fushë Kosova me numër të librezës 4010 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 11 , ëpr ndëshkim me karton të kuq ( kacafytje dhe grushtim me lojtarin kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; XIX-të të superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve ; Fushë Kosova – Llapi e zhvilluar në Fushë Kosovë , në mungesë të raporteve dhe deklaratës plotësuese ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( plotësimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës . Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar ; Mergim Dragusha afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
ILIR KRASNIQI ; kryetrajner në klubin e futbollit “ Fushë Kosova ( junioret ) , për manifestim të sjelljeve josportive ( sulm fizik ndaj asistentit të parë pas përfundimit të takimit ) nga ndeshja e javës së ; XIX-të të superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve ; Fushë Kosova – Llapi e zhvilluar në Fushë Kosovë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë të kryerjes se funkcionit të trajnerit dhe funkcioneve tjera në kohëzgjatje për ; 2 muaj ( dy ) për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 4.
ALBION GJUREVCI ; lojtar i klubit të futbollit “ Fushë Kosova “ nga Fushë Kosova me numër të librezës 1901 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 5 , për tentim sulmi në asistentin e parë pas përfundimit të ndeshjes së javës së ; XIX-të të superligës së Kosovës për kategorinë e juniorëve ; Fushë Kosova – Llapi e zhvilluar në Fushë Kosovë , në mungesë të raporteve dhe deklaratës plotësuese ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës . Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari i pezulluar Albion Gjurevci , afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ) .
LABINOT GJATA ; lojtar i klubit të futbollit “ Llapi “ nga Podujeva me numër të librezës 1467/Pr dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 3, për ndëshkim me karton të kuq ( kacafytje me lojtarin kundërshtar dhe grushtime të ndërsjellta ) në ndeshjen e javës së ; XIX-të të superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve ; Fushë Kosova – Llapi e zhvilluar në Fushë Kosovë , në mungesë të raporteve dhe deklaratës plotësuese ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës . Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Labinot Gjata, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
TRIM AVDYLI ; lojtar i klubit të futbollit “ Flamurtari “ nga Prishtina me numër të librezës 237 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit me numër 13, për ndëshkim me karton të kuq ( fyerje drejtuar asistentit të parë ) në ndeshjen e javës së ; XX-të të superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve ; Flamurtari – Fushë Kosova e zhvilluar në Prishtinë , në mungesë të raporteve dhe deklaratës plotësuese ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar ; Trim Avdyli, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
SHKËLQIM BILALLI ; lojtar i klubit të futbollit “ Llapi “ nga Podujeva me numër të librezës 252 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 20, për ndëshkim me karton të kuq ( start i palejuar prapa shpine në lojtarin kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; XX-të të superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve ; Llapi – Trepça 89 e zhvilluar në Podujevë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
LABINOT FEJZA ; gjyqtar futbolli nga Istogu për zbritje të notës nga ; 3,0 ( mirë ) në notën ; 1,0 ( dobët ) nga ana e komisionit për gjyqtarë të futbollit ( shkelje të rregullave të lojës dhe lëshime në ndarjen e drejtësisë me ndikim në rezultat ) në ndeshjen e javës së ; XXI-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Llapi – Vëllaznimi e zhvilluar në Podujevë ( provat ; raporti i komisionit për gjyqtarë të futbollit, raportet e zyrtarëve dhe inqizimet televizive nga takimi i përmendur )
DENOHET ;
Me ndalesë referimi për ; 5 ( pesë ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 73 paragrafi 2 pika 2.
 
KËSHILLA JURIDIKE
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afat kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve , nga data e sjelljes së këtij vendimi – shpallja e tij në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës numër ; XXIV-të – XXI-të datë 18.04.2014 , respektivisht nga dita e pranimit, por ankesa e ushtruar nga ana e palës së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
Prishtinë, 18.04.2014 Kryetari ; DUKAGJIN GASHI d.v
 
 
Komisioni disiplinor i shkallës së parë në përberje ; Dukagjin Gashi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtar , në mbledhjen e mbajtur me datë ; 17.04.2014, shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar e komisionit si dhe inicimet e filluara ndërkohë nga ana e komesarëve të garave dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve dhe deklaratave plotësuese për të padisiplinuarit, konform Dispozitave të Rregullores disiplinore sjelli këto ;
V E N D I M E :
1. FIDAN SHATROLLI ; lojtar i klubit të futbollit “ Rinia “ nga Miradia e Epërme “ e Miradisë së Eperme nga Fushë Kosova, me numër të librezës sportive 1223/Pr dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 5, për ndëshkim me karton të kuq ( start i palejuar në lojtarin kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; XVIII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve ; grupi; B ; Vjosa – Rinia e zhvilluar në Shtimje , në mungesë të deklaratave plotësuese dhe raporteve shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet radhës zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës . Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Fidan Shatrolli, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
2. SHENER MUSTAFA ; lojtar i klubit të futbollit “ Ardhmeria “ nga Fushë Kosova, me numër të librezës sportive 601/9 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 10, për ndëshkim me karton të kuq ( sharje, fyerje , pështyrje në lojtarin kundërshtar ) në ndeshjen e javës së XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi B; Ardhmeria – Vjosa e zhvilluar në Fushë Kosovë ( raportet e zyrtarëve )
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 4 ( katër ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
3. GANI CUROLLI ; lojtar i klubit të futbollit “ Ardhmeria “ nga Fushë Kosova, me numër të librezës sportive 815/9 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 5, për ndëshkim me karton të kuq ( grushtim i gjyqtarit kryesor ) në ndeshjen e javës së : XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi; B ; Ardhmeria – Vjosa , e zhvilluar në Fushë Kosovë, në mungesë të deklaratës plotësuese dhe raporteve shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëmdës ) për të gjitha ndeshjet e radhës zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Gani Curolli, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
4. ADRIAN REXHAJ ; lojtar i klubit të futbollit “ Vjosa “ nga Shtimja me numër të librezës 7250 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 14, për ndëshkim me karton të kuq ( sharje, fyerje ,pështyrje në lojtarin kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi B ; Ardhmeria – Vjosa e zhvilluar në Fushë Kosovë ( raportet e zyrtarëve );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 4 ( katër ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
5. MERITON ADEMAJ ; lojtar i klubit të futbollit “ Vjosa “ nga Shtimja, me numër të librezës sportive 10118 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 9, për ndëshkim me karton të kuq ( grushtim i gjyqtarit kryesor ) në ndeshjen e javës së ; XVII-të të Ligës së dytë të futbollit për kategorinë e seniorëve grupi B; Ardhmeria – Vjosa , e zhvilluar në Fushë Kosovë, në mungesë të deklaratës dhe raporteve shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar ; Meriton Ademaj, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
6. AMIR FAZLIU ; lojtar i klubit të futbollit “ Besëlidhja “ nga Prishtina me numër të librezës sportive 764/9 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 13, për ndëshkim me karton të kuq ( grushtim i lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi B; Besëlidhja – Tefik Çanga e zhvilluar në Prishtinë, në mungesë të deklaratës plotësuese dhe raporteve shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës ) , për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Amir Fazliu, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
7. BLERIM GASHI ; lojtar i klubit të futbollit “ Tefik Çanga “ nga Ferizaj, me numër të librezës 6297 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 9, për ndëshkim me karton të kuq ( grushtim i lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi B; Besëlidhja – Tefik Çanga , e zhvilluar në Prishtinë, në mungesë të deklaratës plotësuese dhe raporteve shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë lojë deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet e radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës . Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Blerim Gashi, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
8. AZIZ ADEMI ; përfaqësues zyrtar i klubit të futbollit “ Tefik Çanga “ nga Ferizaj, për tërheqje të ekipit nga fusha e lojës, në ndeshjen e javës së ; XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi B; Besëlidhja – Tefik Çanga , në mungesë të deklaratës plotësuese dhe raporteve shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë në kryerjen e të gjitha funksioneve në klub deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor për të gjitha ndeshjet e radhës zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kërkohet deklaratë plotësuese nga i pezulluari Aziz Ademi, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
9. BEKIM KRASNIQI ; lojtar i klubit të futbollit “ Minatori “ nga Magura e Lipjanit me numër të librezës sportive 10518 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 6, për ndëshkim me karton të kuq (sjellje josportive ) në ndeshjen e javës së ; XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi B; Minatori – Behari e zhvilluar në Magure të Lipjanit, në mungesë të deklaratës dhe raportit shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës ), për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar ; Bekim Krasniqi, afati datë 22.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
10. AHMET AJETI ; lojtar i klubit të futbollit “ Minatori “ nga Magura e Lipjanit me numër të librezës 6515 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 16, për ndëshkim me karton të kuq ( sjellje josportive ) në ndeshjen e javës së ; XVII-të të Ligës së dytë për kategorinë e seniorëve grupi B; Minatori – Behari , në mungesë të deklaratës plotësuese dhe raportit shtesë ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës . Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Ahmet Ajeti, afati datë 22.04.2014 ( ( Rragullorja disiplinore neni 31 ).
KËSHILLA JURIDIKE ;
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa , në afat kohopr prej ; 8 ( tetë ) ditëve, nga data e sjelljes së vendimit rrespektivisht publikimit të tij në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës numër ; XXIV dhe XXI-të datë 17.04.2014, por ankesa e ushtruar mga ana e palës së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
Prishtinë, 17.04.2014 Kryetari ; DUKAGJIN ZEFI d.v.
 
Komisioni Disiplinor i shkallës së parë në përberje ; Dukagjin Gashi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtar, në mbledhjen e mbjatur me datë 15.04.2014 ( ditë e martë ora 15,00 ) shqyrtoi procedurat e hapura disiplinore si dhe inicimet e filluara nga ana e komesarëve të garave për të padisiplinuarit pas përfundimit të ndeshjeve të zhvilluara në këtë fundjavë, dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve si dhe deklaratave shtesë, konform Dispozitave të Rregullores disiplinore për të njejtat sjelli këto;
V E N D I M E :
LABINOT NAMANI ; lojtar i klubit të futbollit për futsall ( KFF ) “ BB Llapi “ nga Podujeva me numër të librezës sportive dhe i licencuar në sektorin e futsallit me numër 1, në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar, për manifestim të sjelljeve jo sportive ndaj gjyqtarit kryesor në ndeshjen e futsallit ; Liburni – BB Llapi, java e X-të (raportet zyrtare dhe deklaratat plotësuese nga kjo ndeshje ) ;
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 1 ( një ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 4.
GANI DAUTAJ ; vëzhgues i Federatës së Futbollit të Kosovës , në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit, për mos prezentim të ndodhive në hyrje të objektit ( zhveshtoreve – kërcnime dhe fyerje ndaj gjyqtarëve ) në ndeshjen e rrethit të parë të gjysmefinales së Digitalb Kupës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Drita – Feronikeli e zhvilluar në Gjilan; ( raportet zyrtare dhe daklaratat plotësuese nga ndeshja e lartëshenuar );
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore ; QORTIM në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2.
AFRIM SHAHINI ; ndihmëstrajner i klubit të futbollit “ Drita “ nga Gjilani, në procedurë ta pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit për kërcnime drejtuar gjyqtarëve në hyrje të objektit ( zhveshtoreve ) pas përfundimit të ndeshjes së rrethit të parë të Digitalb Kupës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Drita – Feronikeli e zhvilluar në Gjilan ( raportet zyrtare dhe deklaratat plotësuese )
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 250 euro ( dyqind e pesëdhjet ) , në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 2
ARBNOR MORINA ; kryetrajner i klubit të futbollit “ Drita “ nga Gjilani, në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor për manifestim të sjelljeve josportive ndaj gjyqtarëve ( nxitje e personelit civil për sulm në gjyqtaret e takimit ) në ndeshjen e rrethit të parë të Digitalb Kupës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Drita – Feronikeli e zhvilluar në Gjilan ( raportet zyrtare dhe deklaratat plotësuese nga ndeshja );
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 250 euro ( dyqind e pesëdhjet ) , në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 2.
FATLUM BERISHA ; ndihmëstrajner i klubit të futbollit “ Fushë Kosova “ nga Fushë Kosova për manifestim të sjelljeve josportive ( ofendime dhe sharje drejtuar gjyqtarëve të takimit ) në ndeshjen e javës së ; XXIV-të të Raiffeisen superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Fushë Kosova – Besa e zhvilluar në Fushë Kosovë ( raportet zyrtare të ndeshjes );
PEZULLOHET
Pa të drejtë në kryerjen e funksionit të trajnerit si dhe detyrat tjera në klub lidhur me ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës ). Kërkohet deklaratë plotësuese nga i pezulluari Fatlum Berisha, afati datë 17.04.2014 ora 12,00 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
BEKIM BAJRAKTARI ; lojtar i klubit të futbollit “ Deqani “ nga deqani me numër të librezës sportive 4675 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 18, për start të paljeuar në ljtarin kundërshtar dhe lendim të rëndë trupor ( thyerje e hundës ) dhe i pandëshkuar nga gjyqtarit në ndeshjen e javës së ; XXI-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Deqani – Liria e zhvilluar në Pejë ( raportet zyrtare, raportet mjekësore si dhe inqizimet televizive );
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës ) . Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Bekim Bajraktari, afati datë 17.04.2014 ora 12,00 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
KF “ LLAPI “ nga Podujeva , për lëshimë ( dështim ) në organizimin e ndeshjes së javës së ; XXI-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Llapi – Vëllaznimi e zhvilluar në Podujevë ( ku pas përfundimit të pjesëlojës së parë në hyrje të zhveshtoreve, në një tollovi të krijuar janë sulmuar lojtaret e ekipit mysafir – raportet zyrtare të takimit ), i
HAPET PROCEDURA DISIPLINORE
Deri në kompletimin e lëndës, kërkohet deklaratë plotësuese nga përfaqësuesi për siguri i klubit të futbollit “ Llapi “ nga Podujeva për atë ndeshje z. Fazli Azemi, afat datë 17.04.2014 ( Rregullorja disiplinore neni 31.
Pas shqyrtimit të kërkesave të klubeve të futbollit “ KF “ Prishtina “ nga Prishtina dhe KF “ Trepça 89 “ nga Mitrovica lidhur me ndëshkimin e lojtarëve ; Gentrit Begolli ( Prishtinë ) dhe Rron Broja ( Trepça 89 ) me kartona të kuq në ndeshjen e javës së ; XXIV-të të Raiffeisen superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Trepça 89 – Prishtina, Komisioni disiplinor kërkoi mendimin profesional nga komisioni për gjyqtar të futbollit gjegjësisht interpetimin e vlerësimit në aplikimin e mases disiplinore sipas llojit të kundërvajtjes së shkaktuar lidhur me rastin e minutës 74 të kësaj ndeshje ku të njejtit u ndëshkuan me masën disiplinore ; Kartoni i kuq nga ana e gjyqtarit Gramoz Shala.
Bazuar në provat e ofruara nga ana e klubeve ( raportet plotësuese, inqizimit televiziv) Komisioni disiplinor me propozimi të komisionit për gjyqtarë të futbollit i cili ofron prova të bolshme lidhur me rastin e përmendur, sjelli këtë
V E N D I M
Aprovohet propozimi i komisionit për gjyqtarë të futbollit lidhur me zbutjen e denimit të shqiptuar me masën disiplinore për kundërvajtjen e minutës 74 nga ana e gjyqtarit për lojtaret ; Gentrit Begolli nga klubi i futbollit “ Prishtina dhe Rron Broja nga klubi i futbollit “ Trepça 89 “ nga Mitrovica , nga masa disiplinore me karton të kuq ( dhqiptuar nga gjyqtari ) në masën disiplinore me karton të verdhë ( të propozuar nga komisioni për gjyqtarë të futbollit ).
A r s y e t i m
Nga provat e ofruara lidhur me rastin e përmendur në mendim profesional të komisionit për gjyqtarë të futbollit konstatohet së gjyqtari në rastin e kundërvajtjes së minutës 74 të ndeshjes Trepça 89 – Prishtina ka aplikuar në mënyrë të gabuar masën disiplinore duke anashkaluar Rregullen e ; XII-të të lojës ( shkeljet e ndëshkueshme me karton të verdhë ) pika 1. Në zbatim të fakteve dhe provave të ofruara si dhe shpjegimit profesional të komisionit për gjuqtarë të futbollit, konform Dispozitave të Rregullores disiplinore neni 8 pika 1/7 – a , sjellë vendimin për ndyshim në zbutjen e masës disiplinore nga kartoni i kuq në atë të verdhë .
 
 
KËSHILLA JURIDIKE
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afat kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve, nga data e publikimit të këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës numër ; XXIV-XXI datë 15.04.2014, rrespektivisht nga data e pranimit të tij. Por ankesa e ushtruar nga ana e palës së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e këtij vendimi.
 
Prishtinë, 15.04.2014 Kryetari ; Dukagjin Gashi d.v.