Komisioni disiplinor i shkallës së parë  në mbledhjen e mbajtur me datë 01.07.2020, shqyrtoi procedurat e hapura disiplinore  nga mbledhja e kaluar e komisionit dhe për të njëjtat duke iu referuar raporteve zyrtare, konform  Dispozitave të Rregullores  disiplinore  sjelli këto;

 

V E N D I M E


KF  “DRENICA“
nga Skenderaj në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar  e komisionit , për lëshime në organizimin e ndeshjes së javës  së  XXV-të të Ipko Superligës së Kosovës  në futboll për kategorinë e seniorëve ;  DRENICA – FLAMURTARI,  e zhvilluar në stadiumin  “Bajram  Aliu“ në Skenderaj (raportet zyrtare;  pas përfundimit të ndeshjes personi i panjohur fyen dhe ofendon gjyqtarët e takimit, i njëjti person edhe në zhveshtore tenton ta sulmojë asistentin  e dytë Elvis  Bicaj, por falë intervenimit të policisë çdo gjë përfundoi pa ekses). Bazuar në nenin 52 paragrafi 1 pika 3 dhe nenit 10 paragrafi 1 pika 2,të Rregullores  disiplinore; KF “Drenica“ nga Skenderaj; DENOHET  në të holla në shumë prej; 1000  euro (njëmijë euro). Afati i pagesës së dënimit  të shqiptuar është 15  ditë nga data kur vendimi bëhët i plotfuqishëm  (Rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1).

 

KF “TREPÇA ’89“ nga Mitrovica, në procedurë të hapur  disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit , për lëshime në organizimin e ndeshjes  së javës së XXVI-të Superligës  së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; TREPÇA 89 – FLAMURTARI  e zhvilluar në stadiumin “ Riza  Lushta “ në Mitrovicë (raportet zyrtare ;  pas   përfundimit të ndeshjes; persona të pa autorizuar futen brenda rrethojave – fushë , ofendojnë rend gjyqtaret e ndeshjes , të njëjtit  në hyrje për në zhveshtore , njeri nga ta godet  disa herë  në pjesën e pasme  të trupit asistentin e dytë Fatmir Sekiraqen). Bazuar në nenin  52 paragrafi 1 pika 3  dhe nenin 10 paragrafi 1 pika 2 të Rregullores  disiplinore ; KF “ Trepça  89 “ nga Mitrovica ; DENOHET  në të holla në shumë prej ; 1000  euro ( njëmijë euro ). Afati i pagesës së dënimit të shqiptuar është  15  ditë nga data kur vendimi bëhet plotfuqishëm. (Rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1).

 

ABEDIN ZEKA ; kryetar i klubit  të futbollit “TREPÇA 89 “ nga Mitrovica  në procedurë të hapur  disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit ,  për sjellje  josportive – drejtuar gjyqtarëve  pas përfundimit të ndeshjes së javës së  XXVI-të të Ipko Superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; TREPÇA ‘89 – FLAMURTARI,  e zhvilluar në stadiumin “Riza  Lushta“ në Mitrovicë (raportet zyrtare ; pas  përfundimit të ndeshjes z. Abedin Zeka  futet në zhveshtoren e gjyqtarëve dhe  ofendon rëndë gjyqtaret e takimit  Pas kësaj reagon Policia dhe të njëjtin e largon nga zhveshtorja e gjyqtarëve). Bazuar në nenin 42 paragrafi 1 pika a/4 z.Abedin Zeka – kryetar i klubit të futbollit “ TREPÇA 89 “ nga Mitrovica z. Abedin Zeka;  DENOHET  me; 4 (katër)  ndeshje  zyrtare  sipas radhës  ndalesë në kryerjen e  funksioneve zyrtare në klub  lidhur  ndeshjet e organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës .

 

BESART  CECELIA; kryetarjner i klubit   të  futbollit “ TREPÇA 89 “ nga Mitrovica  me numër të ID kartelës;  008215M77 në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit , për manifestim të sjelljeve  josportive drejtuar  kryetrajnerit të klubit  mysafir z.Synaj Keçi  në ndeshjen e javës së XXVI-të të Ipko Superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; TREPÇA  ‘89 FLAMURTARI, e zhvilluar në stadiumin “Riza  Lushta“ në Mitrovicë (raportet zyrtare ; minuta e 85-të, kryetrajneri ekipit nikoqir z. Besart Cecelia  ofendon rëndë kryetrajnerin e ekipit mysafir z. Synaj Keqi). Bazuar në nenin  40 paragrafi 1 pika   3 dhe nenin 10 paragrafi 2 të Rregullores  disiplinore ; DENOHET  në të holla në shumë prej ; 300  euro (treqind euro). Afati i pagesës së dënimit të shqiptuar është 15  ditë nga data e  fuqizimit të vendimit. (Rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1).

 

KËSHILLA  JURIDIKE

Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar komisionit disiplinor të shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afatin kohor prej  8 (tetë) ditëve nga data e sjelljes së këtij vendimi – publikimit të tij në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës.  Ankesa e ushtruar nga ana e palës së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.

 

Prishtinë, datë 01.07.2020
Komisioni  disiplinor – shkalla e parë, kryetari  Dukagjin  Zefi