Komisioni disiplinor i shkallës së parë në përbërje; Met Çeku – kryetar dhe  Dukagjin Zefi, Luan Salihu, Avni  Shala  dhe Bekim  Behrami – anëtarë në mbledhjen e mbajtur me datë 24.11.2020 shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar e komisionit si dhe inicimet e filluara  disiplinore nga ana e komisioneve  garuese  pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit të zhvilluara  me datë 20 dhe 21.11.2020 dhe për të njëjtat duke iu referuar raporteve zyrtare dhe deklaratave plotësuese konform Dispozitave të Rregullores  disiplinore  sjelli këto;

 

V E N D I M E

 

MIFTAR  MIFTARI; përfaqësues  zyrtar i klubit të futbollit  VITIA  nga Vitia   me numër të ID kartelës; 002762M96  në procedurë  të hapur disiplinore – i pezulluar nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinore , për manifestim të sjelljeve të gabuara  në ndeshjen e javës së; X-të Ligës së Parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve grupi; B ; VITIA  – ULPIANA  e zhvilluar me datë 15.11.2020 në stadiumin me bari sintetik në Sadovinë të Jerlive – Viti. Raportet zyrtare (minuta e 85 pas tollovisë së shkaktuar në mes të lojtarëve të të dy ekipeve  Brenda fushës së lojës , futet në fushë zyrtari  Miftar Miftari  dhe grushton njërin nga lojtaret kundërshtar). Bazuar në nenin   51 paragrafi 1 pika  a . të Rregullores  disiplinore ; DENOHET  me ndalesë  të ushtrimit të  funksioneve në klub  në kohëzgjatje për; 6 (gjashtë) muaj  për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.

KFF  VIZIONI; U-16  nga Ferizaj  në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit për  mashtrim dhe sjellje në lajthim në paraqitjen e të dhënave (të rreme dhe jo të sakta) në protokollin  e ndeshjes së javës së ; VI-të  të Ligës së kadetëve  U-16 për femra ; SHQIPONJA – VIZIONI  e zhvilluar me datë 13.11.2020 në stadiumin me bari sintetik në Malishevë. Raportet zyrtare (aktivizimi i lojtares Agnesa Hajdini pa të drejtë loje  e pa evidentuar në protokollin e ndeshjes, në vend të lojtares Liza  Hoxha  e evidentuar   në procesverbalin zyrtar   por e pa qenë në ndeshje – jo prezente). Bazuar në nenin  67 paragrafi 1 pika  i. të Rregullores  disiplinore ; DENOHET  me marrjen e ; 3 (tri) pikëve negative nga piket e fituara të kampionatit në zhvillim.

TEUTA  MEHMETI;  zyrtare e klubit të futbollit të femrave ; VIZIONI – U-16 nga Ferizaj  në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit për të dhëna jo të sakta – të rreme   në protokollin zyrtar në ndeshjen e javës së; VI-të Ligës së kadetëve për futbollin e femrave ; SHQIPONJA – VIZIONI e zhvilluar me datë 13.11.2020 në stadiumin  me bari sintetik në Malishevë. Raportet zyrtare dhe deklarata  plotësuese (Paraqitja e lojtares Agnesa  Hajdini pa të drejtë loje  në protokollin zyrtar  të ndeshjes së javës së ; VI-të Liga e kadetëve U-16 për futbollin e femrave; SHQIPONJA – VIZIONI  në vend të lojtares se evidentuar  në protokoll por e pa qenë – jo prezente në lojë ) . Bazuar në nenin 67 paragrafi 1 pika  j. (tentim) të Rregullores  disiplinore DENOHET me  ndalesë të kryerjes së funksioneve – detyrave në klub në kohëzgjatje për; 6 (gjashtë) muaj për të gjitha  ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.

QERIM SHAQIRI ; trajner i klubit të futbollit   të femrave ; VIZIONI – U-16  nga Ferizaj në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit lidhur me aktivizimin e lojtares pa të drejtë loje në ndeshjen e javës së ; VI-të Ligës së kadetëve për femra ; U-16 ; SHQIPONJA – VIZIONI  e zhvilluar me datë  13.11.2020 në stadiumin me bari sintetik në Malishevë. Raportet zyrtare (shkelje e vendimeve  dhe urdhëresave të FFK-së në ushtrimin e detyrës se trajnerit – sjellje të gabuara). Bazuar në nenin  40 paragrafi  1 pika 2 të Rregullores disiplinore; i  shqiptohet  masa disiplinore e; QORTIMIT.

AGNESA HAJDINI; lojtare  e klubit të futbollit  të femrave; VIZIONI; U-16   nga Ferizaj , në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor  për  aktivizim  pa të drejtë loje    me emër  të lojtares  Liza  Hoxha e pa qenë në ndeshjen e javës së; VI-; SHQIPONJA – VIZIONI e zhvilluar me datë 13.11.2020 në stadiumin me bari sintetik në Malishevë. Raportet zyrtare (aktivizim me ID kartelën e lojtares Liza Hoxha). Bazuar në nenin 58 paragrafi 1 pika  a) të Rregullores  disiplinore  DENOHET; me ndalesë loje për;  4 (katër) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.

RILIND  TROLLI; lojtar i klubit  të futbollit  MINATORI  nga Magura e Lipjanit me numër të ID kartelës ; 002058M97 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës sportive  17, në procedurë të iniciuar disiplinore nga ana e Komisionit të Garave për ndëshkim me karton të kuq në ndeshjen e javës së; XII-të Ligës së dytë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; DARDANET – MINATORI, e zhvilluar me datë 22.11.2020 në stadiumin me  bari sintetik në Gjakovë. Raportet zyrtare (minuta 90 ndëshkimi me karton të kuq; ofendime ndaj gjyqtarit kryesor të ndeshjes). Bazuar në nenin  42.2  të Rregullores  disiplinore ;  DENOHET  me ndalesë loje  për; 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.

SOKOL KIQINA; lojtar i klubit të futbollit  FERONIKELI  nga Drenasi me numër të ID kartelës; 006181M02  dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës sportive  7, në procedurë të iniciuar disiplinore nga ana e Komisionit të garave, për ndëshkim me karton të kuq në ndeshjen e  javës së ; XIII-të Superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve; FERONIKELI  – DRITA, e zhvilluar me datë 22.11.2020 në stadiumin me bari sintetik në Drenas. Raportet zyrtare (minuta 90+3 ndërhyrje e pa lejuar në lojtarin kundërshtar). Bazuar në nenin  39 paragrafi 3  të Rregullores  disiplinore; DENOHET me ndalesë loje për; 2 (dy) ndeshje zyrtare  sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.

 

Komisioni Disiplinor  i shkallës së parë për mos respektim  të kontratave nga ana e klubeve të futbollit në përmbushje të detyrimeve (obligimeve ndaj lojtarëve) hap procedurat  disiplinore ndaj;

 

  1. KF FERONIKELI  për  lojtarin Arbër Prekazi, kërkesa  numër 711/1 e datës 20.11.2020 ; kontrata  me numër  të protokollit 135 e datës 16.07.2019. (e nënshkruar nga Naser Rama dhe  Arbër Prekazi )
  2. KF FERONIKELI  për lojtarin  Mevlan Zeka ; kërkesa numër  710/1  e datës  11.2020 (kontrata  me numër të protokollit  148 e datës 16.07.2020 ; (e nënshkruar nga  Naser Rama dhe Mevlan Zeka)
  3. KF LLAPI  1932; për lojtarin  Albutrint Morina, kërkesa  numër 709/1 e datës  11.2020; Akt – marrëveshja  e datës 28.07.2020 dhe regjistruar në FFK me numër të protokollit 783 e datës 29.01.2020  (e nënshkruar me datë 28.07.2020 nga të dy palët; Tahir  Batatina dhe  Albutrint  Morina)
  4. FC PRISHTINA  për lojtarin  Ahmet Haliti, kërkesa numër 714/1 e datës 24.11.2020; kontrata  me numër të protokollit 518/19 e datës 13.06.2019 (protokolli i klubit; numër  75 datë 07.06.2019  e nënshkruar nga  Sokol Krasniqi  dhe Ahmet  Haliti).

 

Obligohen klubet; Feronikeli, Llapi dhe Prishtina që për Komisionin disiplinor të ofrojë të dhënat  lidhur me kryerjen e obligimeve   konform kontratave të lidhura me  lojtarë për periudhën e përcaktuar kohore nga marrëveshja. Afati  i ofrimit të të dhënave është 8  ditë nga data  e marrjes së këtij vendimi 24.11.2020 respektivisht nga dita e publikimit  në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës.

 

KËSHILLA  JURIDIKE

Pala e pa kënaqur në këto  vendime ka  të drejtë ankese drejtuar komisionit disiplinor të shkallës së dytë; komisionit  për  ankesa  në afatin kohor prej; 8 (tetë) ditëve nga data e sjelljes së tij, respektivisht publikimit të tij në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës. Ankesa e ushtruar nga ana e palës së  ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.


Prishtinë, datë 24.11.2020                                                                      Komisioni disiplinor; shkalla e parë,
Kryetari  Met  Çeku