ffk-llogofin30.05.2014 – Komisioni Disiplinor i shkallës së pare  në mbledhjen e mbajtur me date  30.05.2014, shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga ana e komesarëve të garave pas përfundimit të ndeshjeve  nga java e fundit dhe për të njetat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave plotësuese , konform Dispozitave të Rregullores disiplinore sjelli këto ;
 
V  E  N  D  I  M  E  :
 
KF “ FUSHË  KOSOVA “ nga Fushë Kosova në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar për mospërnbushje të obligimeve  ndaj zyrtarëve të ndeshjes së javës së ; XXXII-të të Raiffeisen superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Fushë Kosova – Feronikeli e zhvilluar në Fushë Kosovë;
MBETET  NË PROCEDURË TË HAPUR DISIPLINORE
Deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ( kompletimin e lëndës), kërkohet nga klubi i futbollit “ Fushë Kosova “  që deri më date  03.06.2014 të përmbush obligimet në përputhje me Propozicionet e garave, në të kundërten do të veprohet  konform  akteve normative të FFK-së në fuqi.
 
 
MENSUR  IDRIZI ; lojtar i klubit të futbollit “ Lepepnci “ nga Kaqaniku me numër të librezës sportive 1/1820 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  18, në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar për ndëshkim me karton të kuq  ( ofendime dhe sharje drejtuar lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; XXIX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Lepepnci – Kosova ( Prishtinë ) e zhvilluar në Kaqanik ( raportet e zyrtarëve );
DENOHET
Me ndalesë loje për dy ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
ARTON  ZEKA ; lojtar i klubit të futbollit   “ Kosova “ nga Prishtina  me numër të librezës  1/1194 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  13, në procedure të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit, për manifestim të sjelljeve josportive në ndeshjen e javës së ; XXIX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Lepepnci- Kosova ( Prishtinë ) e zhvilluar në Kaqanik ( raportet shtesë dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 1 ( një ) ndeshje zyrtare mosloje  dhe me 100 euro ( njëqind euro ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika  3 dhe neni 10  paragrafi 1 pika 2.
 
 
KF “ LIRIA “ nga Millosheva e Kastriotit , në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor , për tërheqje të ekipit ( lojtarëve ) nga loja gjatë zhvillimit të ndeshjes së Ligës së dytë grupi A ‘  OPOJA – LIRIA e zhvilluar në Dragash ( raportet e zyrtarëve nga takimi i përmendur );
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore  të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2.
 
 
KESHILLA  JURIDIKE ;
 
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankesë  drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afat kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve nga data e publikimit të ketij vendimi në BUletinin Zyrtar Të Federatës së Futbollit të Kosovës numër; XXXIII-XXX-të date 30.05.2014, respektivisht nga data e pranimit të tij, por, ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit
 
Prishtinë, 30,05.2014                                           Kryetari ;  DUKAGJIN  ZEFI   d.v.