ffk-llogofinKomisioni Disiplinor i shkallës së parë në mbledhjen e mbajtur me datë 06.06.2014 – ora 15,00 , shqyrtoi procedurat ehapura nga mbledhja e kaluar dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave plotësuese , konform Dispozitave të Rregullores  disiplinore sjelli këto ;
                                                   
 
 
V  E  N  D  I  M  E  ;
 
1.  KF “ BALLKANI “ nga Theranda në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit , për lëshime në organizimin e ndeshjes së javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  ; Ballkani – Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet zyrtare dhe deklaratat plotësuese ) ;
DENOHET
Me të hollë në shumë prej ; 500  euro ( pesqind  ) në bazë të Rregullores disiplinore neni  49 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 3 pika 2.
 
2.  ZENEL  SHALA ; lojtar i klubit të futbollit “ Ballkani “ nga Theranda me numër të librezës  6671 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  14, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit, për pjesëmarrje në rrahjen e krijuar me lojtaret e ekipt rival pas përfundimit të ndeshjes së javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Ballkani – Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet zyrtare dhe deklaratat plotësuese )
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të orgaizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë Rregullores disiplinore  nenit 38 paragrafi 3.
 
3.  ILIR  MORINA ; lojtar i klubit të futbollit “ Ballkani “ nga Theranda me numër të librezës  4306 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  22, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për pjesëmarrje ne rrahjen e krijuar me lojtaret rival pas përfundimit te ndeshjes së javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Ballkani – Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
4.  VALENTIN  ELEZI ; lojtar i klubit të futbollit “ Balllkani “ nga Theranda me numër të librezës  8081 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 3 në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për pjesëmarrje në rrahjen e krijuar me lojtaret  rival në ndeshjen e javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Ballkani – Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
5.  ARDIAN REXHEPAJ ; lojtar i klubit të futbollit “ Ballkani “ nga Theranda me numër të librezës  241/PZ  në procedura të hapur nga mbledhja e kaluar  për pjesëmarrje në rrahjen e krijuar   me lojtaret rival pas përfundimit të ndeshjes së javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës ne futboll për kategorinë e seniorëve ; Ballkani – Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
6.  SHPAT TRETICA ; lojtar i klubit të futbollit “ Vëllaznimi “ nga Gjakova me numër të librezës  7362 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  4, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për pjesëmarrje në rrahjen e krijuar me lojtaret rival, pas përfundimit të ndeshjes së javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Ballkani _ Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet e zyrtareve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
7.  ALBUTRINT  MORINA ; lojtar i klubit të futbollit “ Vëllaznimi “ nga Gjakova me numër të librezës  9891 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 11, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për pjesëmarrje në rrahjen e krjuar me lojtaret rival, pas përfundimit të ndeshjes së javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Ballkani – Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet shtesë të zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese ) ;
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
8.  VALON  KASAPI ; lojtar i klubit të futbollit “ Vëllaznimi “ nga Gjakova me numër të librezës  4162 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  3 në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për pjesëmarrje në rrahjen e krijuar me lojtaret rival pas përfundimit të ndeshjes së javës së ; XXX-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Ballkani – Vëllaznimi e zhvilluar në Therandë ( raportet shtesë dhe deklaratat plotësuese ) ;
DENOHET
Me ndalesë loje për 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
9.  VISAR  GJUREVCI ; lojtar i klubit të futbollit “  Rinia “ nga Miradia e poshtme, me numër të  librezës  1755 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 17, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për ndëshkim me karton të kuq ( sjellje josportive ndaj gjyqtarit kryesor ) në ndeshjen e javës së ; XXV-të të Ligës së dytë  të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve grupi B  ( raportet e zyrtareve dhe deklaratat plotësuese ) ;
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
KËSHILLA  JURIDIKE ;
 
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afat kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve nga data e publikimit të këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës  datë 06.06.2014 , rrespektivisht nga data e pranimit, por ankesa e ushtruar nga ana e palës së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
 
Prishtinë, 06.06.2014                                              Kryetario ; DUKAGJIN  ZEFI  d.v.