ffk-llogofinKomisioni disiplinor i shkallës së parë në përbërje ; Dukagjin Zefi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtar, në mbledhjen e mbajtur me date 26.06.2014 ( ditë e enjte – ora 14,00 ) shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar ( pezullimet e gjyqtarëve të futbollit ) nga shkaku i mosudhëtimit në referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( refuzim i ftesës së komisionit në referimin ndeshjeve ), bazuar në raportet e organizatorëve të play-offit dhe deklaratave plotësuese, konform Dispozitave të Rregullores disiplinore sjelli këto;
V E N D I M E
1.ERGIN JANOVALIU ; gjyqtar futbolli i kategorisë së pare , në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor , për mos udhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) në referimin e ndeshjeve të Play-offit për kategoritë e reja ( raportete e zyrtarëve i cilësuar si organizator i bojkotit);
DENOHET ;
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje prej ; 1 ( një ) viti për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federates së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 2.
2. BEJTË FEJZULLAHU ; gjyqtar futbolli i kategorisë së pare , në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) në referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve , njëherit edhe i cilësuar si bashkëorganizator i bojkotit ) ;
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje prej ; 1 ( një ) viti për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 2.
3. GENC NUZA ; gjyqtar futbolli i kategorisë së pare , në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) në referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve – deklaratat plotësuese , – shtesë ) ;
DENOHET;
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federates së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
4. TEFIK MALOKU ; gjyqtar futbolli i kategorisë së pare, në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) në referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese – shtësë );
DENOHET ;
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për ; 6 ( gjashtë ) muaj, për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
5. LEUTRIM MUSTAFA : gjyqtar futbolli i kategorisë së pare , në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) në referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve – deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për ; 6 ( gjashtë ) muaj, për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
6. DRITON PRENIQI ; gjyqtar futbolli i kategorisë së pare ( asistent ), në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) për referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
7. BEKIM RAMA ; gjyqtar futbolli i kategories së pare ( asistent ), në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor , për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) për referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja (raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për ; 6 ( gjatë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
8. ALBAN SHALA ; gjyqtar futbolli i kategorisë së dytë ( asistent ) në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor , për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) në referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për ; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
9. VALON ABAZI ; gjyqtar futbolli i kategorisë së tretë , në procedure të pezullimit, nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinëe ) për referimin e ndeshjeve të Play-offit për ndeshjet e grupmoshave të reja ( raportet e zyrtarëve të ndeshjeve );
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për ; 6 ( gjashtë ) muaj , për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 pragrafi 1 pika 1.
10. VALON BAJGORA ; gjyqtar futbolli i kategorisë së tretë , në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) për referimin e ndeshjeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve ) ;
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për ; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të Organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
11. GRANIT HYSENI ; gjyqtar futbolli kategorisë së tretë, në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) në referimin e ndeshjeeve të Play-offit për grupmoshat e reja ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese );
DENOHET
Me ndalesë referimi në kohëzgjatje për; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 70 paragrafi 1 pika 1.
12. ARTAN LATIFI ; gjyqtar futbollit i kategorisë së pare ( asistent ) , në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komsionit disiplinor , për mosudhëtim ( refuzim i urdhëresës së komisionit për delegimin e gjyqtarëve për rajonin e Prishtinës ) për referimin e ndeshjeve të Play-offit të grupmoshave të reja ( raportet dhe provat plotësuese të ofruara nga subjekti përkatës mbi arsyeshmerinë e mosudhëtimit );
LIROHET
Nga procedura e pezullimit, dhe së i njejti mund të referoj në të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës .
13. ADNAN HYSENI ; kryetar i klubit të futbollit “ FC BESA “ nga Peja për futsall, për deklarime të pamatura, ofendime dhe sjellje në kundërshtim me etiken sportive në rrjetet sociale ( raportet dhe provat e ofruara ) i
HAPET PROCEDURA DISIPLINORE
Deri në kompletimin e lëndës ( provave ). Kërkohet deklaratë plotësuese nga Adnan Hyseni , për komisionin disiplinor, afati date 03.07.2014 ( rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
 
KËSHILLA JURIDIKE ;
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afat kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve , nga data e publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës, respektivisht nga data e pranimit. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e këtij vendimi.
 
Prishtinë, 26.06.2014 Kryetari ; DUKAGJIN ZEFI d. v.