Komisioni disiplinor i shkalles së pare në mbledhjen e mbajtur me date 22.08.2014 ( ditë e premtë ora 14,00 ) shqyrtoi procedurat e hapura disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit  të dates 19.08.2014 dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave plotësuese, konform Dispozitave  të Rregullores disiplinore sjelli këto;
V  E  N  D  I  M  E  ;
GANI  SEJDIU ; kryetrajner i klubit të futbollit “ Ferronikeli “ nga Drenasi me  numër të licencës 116, në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit, për  manifestim të sjelljeve  josportive  ( kundershtim i vendimeve dhe tentim sulmimi  në gjyqtarin e katërt dhe asistentin e pare në bashkëpunim me lojtaret e ekipit të tij ) gjatë ndeshjes zyrtare të javës së pare të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Feronikeli – Hajvalia e zhvilluar në stadiumin “ Bajram  Aliu “ në  Skenderaj  ( raportet e zyrtarëve të takimit );
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 250  EURO  ( dyqind e pesëdhjet euro ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3  dhe neni 10 paragrafi 2.
Afati i pagesës së dënimit të shqiptuar në të holla është 15 ditë nga dita  kur denimi bëhët i plotëfuqishem.
SUNAJ  KEQI ; krytrajner i klubit të futbollit “ Hajvalia “ nga Hajvalia  me numër të licencës 175, në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor  date 19.08.2014, për manifestim të sjelljeve josportive  ( fjalosje me  shikuesit e takimit ) gjatë ndeshjes së javës së pare të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Feronikeli – Hajvalia  e zhvilluar në stadiumin “ Bajram Aliu “ në Skënderaj ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes ) ;
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 250  EURO ( dyqind e pesëdhjet euro ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 2.
Afati i pagesës së dënimit të shqiptuar në të holla  është ; 15 ditë nga dita kur  vendimi bëhët i plotëfuqishem.
KF “ LLAMKOS  KOSOVA “  nga Vushtrria, në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e Komisionit disiplinor date 19.08.2014, për lëshime të pjesërishme në organizimin e ndeshjes së javës së  pare të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Lamkos Kosova – Drita e zhvilluar në stadiumin “ Ferki Aliu “ në Vushtrri ( raportet plotësuese të zyrtarëve të ndeshjes )
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT në bazë të Rregullores disiplinore neni 49 paragrafi 1 pika  2.
MUHAMET  HURUGLICA ; lojtar ( portier ) i klubit të futbollit  “ Drita “ nga  Gjilani me numër të librezës sportive  10011 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 1, në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor date 19.08.2014 , për një veprim të pahijshem gjatë ndeshjes së javës së  pare të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Llamkso Kosova – Drita e zhvilluar në stadiumin “ Ferki Aliu “ në Vushtrri  ( raportet plotësuese të  zyrtarëve të ndeshjes );
DENOHET;
Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3.
KËSHILLA  JURIDIKE ;
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankesë drejtuar   komisionit për ankesa në afat kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve nga dita e publikimit të ketij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës numër; II- të dates 22.08.2014, respektivisht  nga data e pranimit. Ankesa e ushtruar  nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e këtij vendimi.
Prishtinë, 22.08.2014                                                Kryetari ;  DUKAGJIN  ZEFI  d.v.