ffk-llogofinKomisioni disiplinor i shkallës së pare, në mbledhjen e rregullt mbajtur me date 25.09.2014, shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga ana e komesaravë dhe komisioneve për të padisiplinuarit, dhe për të njejtit duke iu referuar deklaratave plotësuese dhe raporteve të ndeshjeve, konform Dispozitava të Rregullores disiplinore sjelli këto ;

V E N D I M E :

SELAMI HAZIRI ; asistent i kategorisë së pare të futbollit nga Gjilani, për vlerësim me note të dobët ; 1,0 në ndeshjen e javës së VI-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Hajvalia – Drenica e zhvilluar në Kishnicë ( prova ; raportet e komisionit për gjyqtarë kontrollorit për referim dhe inqizimet televizive ) ;
DENOHET
Me ndalesë referimi në; 5 ( pesë ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 73 paragrafi 2 pika 2.
MENTOR BALIU ; gjyqtar i kategorisë së pare të futbollit nga Mitrovicë i vlerësuar me note; 2,0 ( jo të kënaqshme nga ana e Komisionit për gjyqtarë të futbollit ( prova; inqizimet televizive ) për ndeshjen e javës së ; VI-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Hajvalia – Drenica e zhvilluar në Kishnicë ;
DENOHET
Me ndalesë referimi në ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 73 paragrafi 2 pika 1.
KRESHNIK VULA – gjyqtar i kategorisë së pare të futbollit nga GJakova , për vlerësim me note; 2,0 ( jo të kënaqshme ) nga ana e Komisionit për gjyqtarë të futbollit ( pas analizes nga inqizimet televizive ) për referimin e ndeshjes së javës së ; VI-të , të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve Besa – Trepça e zhvilluar në Pejë ( inqizimet televizive ) ;
DENOHET
Me ndalesë referimi në; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 73 paragrafi 2 pika 1.
SELIM ISUFI ; gjyqtar i kategorisë së pare të futbollit nga Prishtina, i vlerësuar me note ; 2 ( jo të kënaqshme ) nga ana e Komisionit për gjyqtarë të futbollit ( prova; inqizimet televizive ) nga ndeshja e javës së ; VI-të e Raiffeisnsuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Istogu – Ferizaj e zhvilluar në Istog;
DENOHET
Me ndalesë referimi në ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të rregullores disiplinore neni 73 paragrafi 2 pika 1.
IMRAN KABASHI ; asistent i kategorisë së pare të futbollit, i vlerësuar me note; 2,0 ( jo të kënaqshme ) nga ana e Komisionit për gjyqtarë të futbollit ( inqizimet televizive ) nga ndeshja e javës së ; VI-të e Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për senior ; Istogu – Ferizaj e zhvilluar në Istog ;
DENOHET
Me ndalesë referimi në ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 73 paragrafi 2 pika 1.
ALI STUBLLA ; zyrtar i klubit të futbollit “ Ulpiana “ nga Lipjani në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit, për manifestim të sjelljeve josportive ( shkyrja e protokollit zyrtar, ofendimet drejtuar organeve të FFK-së ) pas përfundimit të ndeshjes së javës së ; V-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Ulpiana – Llapi e zhvilluar në Lipjan ( raportet e zyrtarëve );
DENOHET
Me ndalesë të kryerjes së funkcioneve zyrtare në klub në kohëzgjatje për; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 5.
KF “ GJILANI “ nga Gjilani në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit , për lëshime në organizimin e ndeshjes ( vendosje e pankartave fyese nga ana e spektatorëve drejtuar gjyqtarit të futbollit Fatmir Tahiri ) në ndeshjen e javës së ; V-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve Gjilani – Dukagjini ( raportet e zyrtarëve );
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT , në bazë të Rregullores disiplinore neni 49 paragrafi1 pika 2
AGRON KORÇA ; zyrtar i klubit të futbollit “ Gjilani “ nga Gjilani në cilësi të përsonit për siguri në procedure të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit , për mos përmbushje të detyrave të përsonit për siguri gjatë ndeshjes së javës së ; V-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Gjilani – Dukagjini e zhvilluar në Gjilan ( raportet e zyrtarëve );
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores Disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2.
AGIM LUTA ; vëzhgues i Federatës së Futbollit të Kosovës, në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor , për moskryerje të detyrës në përputhje me udhëzimet e zyrtarit nga ndeshja e javës së ; V-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Gjilani – Dukagjini e zhvilluar në Gjilan ( raportet e zyrtarëve );
DENOHET
Me shqiptimine masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2.
Në procedure të hapur në mungesë të kompletimit të materialit ( lëndës ) deri në mbledhjen vijuese ;;
1. Klubi i futbollit “ Prishtina “ nga Prishtina ( kërkohen deklarata plotësuese nga zyrtare e takimit, përsoni për siguri, vëzhguesi i ndeshjes )
2. Klubi i futbollit “ Vëllaznimi “ nga Gjakova ( kërkohen raportet shtesë nga zyrtaret e ndeshjes , vëzhguesi i ndeshjes )
3. Klubi i futbollit “ Ulpiana “ nga Lipjani për mospërmbushje të obligimeve ndaj zyrtarëve të ndeshjes ; Ulpiana – Llaçi , mbetet në procedure deri në përmbushjen e pagesës së mjeteve
KËSHILLA JURIDIKE;
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankesë në afatin kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve, nga data e publikimit të këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës date 25.09.2014, repsektivisht nga data e pranimit, por ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
Prishtinë, 25.09.2014 Kryetari ; DUKAGJIN ZEFI d.v.