ffk-llogofinKomisioni Disiplinor i shkallës së parë në përbërje  Dukagjin Zefi – krzetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë  02.04.2015 (ditë e enjte – ora 14,00 ) shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluaranga ana e komesarëve të garave  për të padisiplinuarit nga ndeshjet e zhvilluara  të javes së fundit dhe për të njëjtat duke iu referuar raporteve  të zyrtarëve , konform Dispozitave të Rregullores Disiplinore  nxjerri këto
 
                                                           V  E  N  D  I  M  E 
 
GAZMEND  DAKA  – zyrtar i klubit të futbollit  RAHOVECI nga Rahoveci, për largim nga  banka zyrtare e klubit, për manifestim të sjelljeve josportive ( fyerje  ndaj asistentit të dytë ) në ndeshjen e javës së  XVIII-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  Rahoveci – Ballkani e  zhvilluar në Rahovec ( në mungesë të deklaratës ) i
HAPET  PROCEDURA  DISIPLINORE
Deri në  vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës ). Kërkohet deklarata plotësuese nga  Gazmend Daka , afati  date 07.04.2015 ( rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
 
HASIP  KASTRATI  – lojtar  klubit të futbollit KAOLINI  nga Karaqeva me numër të librezës sportive  10034 dhe  licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 5, për ndëshkim me karton të kuq ( tentim sulmi në gjyqtarin kryesor ) në ndeshjën e javës së XII-të të Ligës së dytë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve – Kamenica – Kaolini  grupi  B e zhvilluar në Kamenicë ( në mungesë të deklaratës plotësuese )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje  për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nnga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës  deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( grumbullimin e lëndës ). Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari i pezulluar Hasip Kastrati , afati date 07.04.2015 ( Rregullorja disiplinore neni 31 )
 
SHPEND  MEHMETI – lojtar  i klubit të futbollit  VICIANUMI  nga Vushtrria me numër të librezës sportive 1825 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  13, për ndëshkim me karton të kuq ( sjellje josportive ndaj gjyqtarit kryesor ) në ndeshjën e javës së XIII-të të Ligës së dytë grupi A –  kategoria e seniorëve  Opoja – Vicianumi e zhvilluar në Dragash  ( në mungesë të deklaratës plotësuese )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e provave ). Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari i pezulluar Shpend Mehmeti , afati date 07.04.2015 ( Rregullorja  disiplinore neni 31 ).
 
 
FATJON  ORUQI – lojtar  i klubit të futbollit  FLAMURTARI  nga Prishtina me numër të librezës sportive 675/Pr dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  2, për ndëshkim me karton të kuq ( kacafztje me lojtarin rival ) në ndeshjen e javës së XVI-të të supërligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve ë Flamurtari – Bardhi e zhvilluar në Prishtinë, ( në mumgesë të deklaratës plotësuese )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet zyrtare  sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës – provave ). Kërkohet deklaratë plotësuese nga lojtari i pezulluar Fatjon Oruqi, afati date 07.04.2015 ( Rregullorja disiplinor neni 31 ).
 
 
RIFAT  PECI – lojtar  i klubit të futbollit  BARDHI  nga Mitrovica me numër të librezës sportive  963/M dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  18, për ndëshkim me karton të kuq ( kacafyztje me lojtarin rival ) në ndeshjen e javës së  XVIII-të të supërligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve Flamurtari – Bardhi e yhvilluar në Prishtinë ( në mungesë të deklaratës plotësuese )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor- kompletimin e provave – lëndës. Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari pezulluar Rifat Peci , afati date 07.04.2015  ( Rregullorja disiplinor neni 31 ).
 
 
FLORENT  AHMETI  – lojtar i klubit të futbollit  BARDHI nga Mitrovica me numër të librezës sportive 369/M dhe licencuar në Federatën e Futbollit të  Kosovës me numër 16, për ndëshkim me karton të kuq ( goditje me brryl e lojtarit  kundërshtar ) në ndeshjën e javës së XVIII-të të supërligës së Kosovës në futboll për kategorinë e junirëve  Flamurtari – Bardhi e zhvilluar në Prishtinë ( në mungesë të deklaratës plotësuese )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar  – plotësimin e lëndës – provave. Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari I  pezulluar  Florent Ahmeti, afati date 07.04.2015 ( Rregullorja disiplinore neni 31)
 
 
KUSHTRIM  SHABANI – lojtar i klubit të futbollit  LLAPI  nga Podujeva me numër të librezës sportive  268/Pr dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  6, për ndëshkim me karton të kuq  ( sjllje josportive ndaj gjyqtarit kryesor ) në ndeshjën e javës së  XVII-të të supërligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve  Drenica – Llapi e zhvilluar në Skënderaj ( në mungesë të deklaratës plotësuese  )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit- kompletimin e provave – lëndës. Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari I pezulluar  Kushtrim Shabani, afati date 07.04.2015 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
 
EDISON  SELMANI – lojtar i klubit të futbollit DRITA nga Gjilani me numër të librezës sportive  7963 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 1, për ndëshkim me karton të kuq ( sjellje josportive ndaj gjyqtarit  kryesor ) në ndeshjën e javës  së  XVIII-të  të supërligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve   Flamurtari – Drita e zhvilluar në Prishtinë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese )
DENOHET
Me ndalesë loje për  3 ( tri )  ndeshjet zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës  në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
MERGIM  MALIQI – lojtar i klubit të futbollit DRITA  nga Gjilani me numër të librezës sportive 301/Gj dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  17, për ndëshkim me karton të kuq ( për sjellje josportive  ndaj gjzqtarit kryesor pas përfundimit të takimit ) të ndeshjës së javës së XVIII-të të supërligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve ë Flamurtari – Drita e zhvilluar në Prishtinë (raportet e zyrtarëve dhe deklaratës plotësuese  e lojtarit )
DENOHET
Me ndalesë loje për ë 3 ( tri ) ndeshje zyrtare  sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
 
 
KËSHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar  komisionit të shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afatin kohor prej 8 ( tetë ) ditëve , nga data e sjelljes së këtij vendimi – respektivisht nga dita  e pranimit . Ankesa e ushtruar nga ana e palës së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e këtij  vendimi.
Prishtinë, 02.04.2015                                                                                             Kryetari  DUKAGJIN  ZEFI  d.v.