ffk-llogofinKomisioni Disiplinor në përberje ; Dukagjin Zefi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtar në mbledhjen e mbajtur me datë 15.05.2015 ( ditë e merkurë – ora 14,00 ) shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga ana e komesarëve të garave për të padisiplinuarit, pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve, konform Dispozitave të Rregullores disiplinore  sjelli këto;
 
 
                                                                                                  V  E  N  D  I  M  E  :
 
 
FIDAIM  HAXHIU ; ndihmëstrajner i klubit të futbollit “ TREPÇA “ nga Mitrovica , në procedure të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit për manifestim të sjelljeve josportive  ( ofendime drejtuar gjyqtarit  kryesor ) në ndeshjen e javës së ; XXI-të  e Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Trepça – Vëllaznimi e zhvilluar në stadiumin olimpik “ Adem Jashari “ në Mitrovicë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese  )
DENOHET
Me të holla në shumë prej; 250 EURO ( dyqind e pesëdhjet euro ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika  3 dhe neni  10 paragrafi 2. Afati i pagimit të dënimit të shqiptuar në të holla është  15 ditë  nga dita  kur vendimi shpallet në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës  date 15.04.2015 ( nëni 11 paragrafi 1 )
 
 
 
ISMET  MUNISHI ; trajner i klubit të futbollit “ HAJVALIA “ nga Hajvalia me numër të licencës  153, në procedure të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit për largim nga pankina e lojtarëve reserve ( manifestim i sjelljeve josportive ; fyerje dhe sharje  drejtuar gjyqtarëve të takimit, ofendime ndaj zyrtarëve të lartë të Federatës së Futbollit të Kosovës si dhe  deklarimet e pamatura dhe të pa argumentuara dhënë  mediave elektronike dhe atyre të shkruara ) nga ndeshja e javës së : XXI-të e Raiffeisensuperligës së Kosovës për Katëgorinë e seniorëve ; Hajvalia – Besa e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Prishtinë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese )
DENOHET
Me ndalesë të kryerjes së funksionit të trajnerit dhe funkcioneve tjera në klub në kohëzgjatje për; 4 ( katër ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtarë të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika  5.
 
 
 
XHAVIT  PACOLLI ; zyrtar i klubit të futbollit “ HAJVALIA “ nga Hajvalia në procedure të hapur ( i pezulluar )  nga mbledhja e kaluar e komisionit, për largim nga hapsira teknike  ( manifestim i sjelljeve josportive ; fyerje , sharje dhe kërcnime drejtuar gjyqtarit kryesor  ) në ndeshjen e javës së ; XXI-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Hajvalia – Besa e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Prishtinë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese );
DENOHET;
Me të holla në shumë prej ; 500  EURO ( pesqind euro ) në bazë të Rregullores  displinore neni 39 paragrafi 1 pika  3 dhe neni 10 paragrafi 2.Afati i pagimit të dënimit të shqiptuar në të holla  është 15 ditë  nga dita e sjelljes së këtij vendimi  date 15.04.2015 ( rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1 ).
 
 
 
MEHEDIN  PERGJEGJA ; kryetar i klubit të futbollit “ HAJVALIA “ nga Hajvalia në procedure të hapur disiplinore ( pezulluar ) nga mbledhja e kaluar e komisionit , për manifestim të sjelljeve josportive ( fyerje dhe sharje drejtuar gjyqtarëve pas përfundimit të takimit ) nga ndeshja e javës së ; XXI-të e Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Hajvalia – Besa e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Prishtinë  ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese );
DENOHET
 Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2.
 
 
 
NAIM   KODRALIU ; ndihmëstrajner i klubit të futbollit “ KEK-u “ nga Kastrioti, më numër të licencës  150, në procedure të hapur disiplinore  ( i pezulluar ) nga mbledhja e kaluar e komisionit, për manifestim të sjelljeve  josportive  ( kërcnime dhe fyreje drejtuar gjyqtarit kryesor pas përfundimit të takimit ) nga ndeshja e javës së ; XIX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; KEK-u – Liria e zhvilluar në stadiumin  “ Agron Rama “ në Kastriot ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese );
DENOHET;
Me të holla në shumë prej; 250  EURO ( dyqind e pesëdhjet euro ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 2. Afati i pagimit të  dënimit të shqiptuar në të holla është  15 ditë nga data  e shpalljes së këtij vendimi  në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës date 15.04.2015  ( Rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1 )
 
 
BAHRI  KERA ; lojtar i klubit të futbollit “ KOSOVA “ nga Vushtrria me numër të librezës sportive  03534 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës  me numër  4, për fyerje dhe ofendime drejtuar asistentës së pare ; Lumturie Muhadri në ndeshjen e javës së ; XXII-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Kosova – Drenica e zhvilluar në stadiumin “ Ferki  Aliu “ në Vushtrri ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes ), në mungesë të deklaratës plotësuese ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje  për të gjitha ndeshjet zyrtare vijuese të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar ( plotësimin e provave ). Kërkohet deklarata plotësuese e lojtarit të pezulluar Bahri Kera , afati date  20.04.2015  ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
 
 
AGRON  BEQIRI ; lojtar i klubit të futbollit “ VLLAZNIA “ nga Pozharani me numër të librezës sportive  9763 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 5, për ndëshkim me karton të kuq ( ofendime  drejtuar asistentit të pare Nexhmedin Bala ) në ndeshjen e javës së ; XX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Ballkani – Vllaznia e zhvilluar në Therandë  ( raportet e zyrtarëve ) , në mungesë të deklaratës  vetanake ;
PEZULLOHET;
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet  zyrtare vijuese të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës ). Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari i pezulluar Agron Beqiri, afati date 20.04.2015 ( rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
 
 
KF “ ULPIANA “ nga Lipjani në procedure të inicuara nga ana e Komesarit të garave  për shkelje të akteve normative të Federatës së Futbollit të Kosovës  ( mosrespektimi i nenit  46  paragrafi 5  si dhe nenit 47 paragrafi 2  ( aktivizimi i lojtarëve të pezulluar pas  3 kartonëve të verdhë  ) në ndeshjen e javës së ; XX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; Llapi – Ulpiana e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Podujevë  ( raportet  nga ndeshja e zhvilluar si dhe provat e ofruara nga ana e pales së ankimuar )
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore  të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni  8 pika 4/b ( denimi për klube )
 
 
YLL  JASHARI ; zyrtar i klubit të futbollit “ ULPIANA “ nga Lipjani në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave , për moszbatim të akteve normative të Federatës së Futbollit të Kosovës në rastin e aplikimit të nenit 46 dhe 47 të Propozicioneve të garave si dhe nenit 14 të rregullores disiplinore   ( aktivizim i lojtarëve të pezulluar  pas 3 kartonëve të verdhë) në ndeshjen e javës së ; XX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Llapi – Ulpiana e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Podujevë ( raportet nga  takimi i zhvilluar si dhe provat e ofruara nga ana e pales së ankimuar ) i
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore  të QORTIMIT, në bazë të rregullores disiplinore neni  1/7 ( dënimet për funkcionar dhe udhëheqës  profesionalo-teknik ; 2/b
 
 
 
ARLIND  HASANI ; lojtar i klubit të futbollit “ ULPIANA “ nga Lipjani me numër të librezës sportive  10360 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 6 për aktivizim  si lojtar i pëzulluar pa të drejtë loje pas  tre kartonëve të verdhë ( mosrespektimi i nenit 14 të rregullores disiplinore paragrafi 1  ) në ndeshjen e javës së ; XX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Llapi – Ulpiana  e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Podujevë   ( provat e ofruara nga ana e pales së ankimuar )
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore  neni  1/7 ( dënimet ) pika 1/b ( dënimet për lojtarë )
 
 
KËSHILLA  JURIDIKE ;
 
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar komisionit të shkallës së dytë ( komisionit për ankesa ) në afatin kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve, nga data e sjelljes së këtij vendimi, respektivisht nga dita e publikimit të tij në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës  –  date 15.04.2015 ( data e pranimit ). Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
Prishtinë, date 15.04.2015                                                            Kryetari ; DUKAGJIN  ZEFI  d.v.