ffk-llogofinKomisioni Disiplinor i shkallës së parë në mbledhjen e mbajtur me datë 03.11.2015 ( ditë e martë ora 15,00 ) shqyrtoi të gjitha  procedurat e hapura disiplinore  nga mbledhja e fundit si dhe inicimet e filluara për të pa disiplinuarit  nga ana e Komesarit të Garave pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit  dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave plotësuese , konform Dispozitave të Rregullores  disiplinore sjelli këto:
 
 
V  E  N  D  I  M  E
 
ENIS  GERGULLAJ – lojtar i klubit të futbollit “ Istogu “ nga Istogu me numër të librezës sportive  204/a dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 1, në procedure të inicuar nga ana e komesarit të garave për ndëshkim me karton të kuq ( loja me dorë si portier jashtë zones së rrezikimit ) në ndeshjen e javës së – X-të të  superligës për kategorinë e juniorëve ë 2 Korriku – Istogu e zhvilluar në Prishtinë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
ARDIAN  GJATA – lojtar i klubit të futbollit  “ Llapi “ nga Podujeva me numër të librezës sportive  1398/Pr dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  26, në procedure të inicuar disiplinore  nga ana e komesarit të garave , për ndëshkim me karton të kuq ( sjellje josportive dhe provokime drejtuar asistentit të pare ) në ndeshjen e javës së – IX-të të supërligës së Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve  Llapi – Feronikeli e zhvilluar në Podujevë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të orgaizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
PETRIT  GECI – lojtar i klubit  të futbollit  “ Kaolini “ nga Karaqeva,me numër të librezës sportive  1509/12 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  1 , në procedurë të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave  për ndëshkim me karton të kuq ( loja me dorë jashtë zones së rrezikimit ) në ndeshjen e javës së – VII-të të Ligës së dytë grupi B – kategoria e seniorëve  Tefik Çanga  – Kaolini e zhvilluar në Tern të Feriyajit ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtruar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhës  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
ALLDIN  HAXHIJAHA  – lojtar i klubit të futbollit  “ Rahoveci “ nga Rahoveci me nuër të librezës sportive  924/10 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 20, në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave për ndëshkim  me karton të kuq ( goditje e qëllimshme pa top  e lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së – XI-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  Rahoveci – Ramiz Sadiku e zhvilluar në Rahovec ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  4 ( katër ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
SENAD  ALIRIFA – kryetrajner i klubit të futbollit “ Rahoveci “ nga Rahoveci mre numër të librezës  43/Pz  në procedure ti inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave për manifestim të sjelljeve jot ë mira  ndaj treshës së gjyqtarëve pas përfundimit të ndeshjes së javës së – XI-të të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  Rahoveci – Ramiz Sadiku e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Rahovec ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes dhe deklarata plotësuese e kryetrajnerit Senad Alirifa )
DENOHET
Me të holla në shumë prej  250  EURO ( dyqind e pesdhjetë) në bazë të Rregullores disioplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 2. Afati I pagesës së denimit të shqiptuar me të holla është 15 ditë nga data e sjelljes së këtij vendimi ( Rregullorja disiplinore neni 11 paragraf.1)
 
 
KËSHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afatin kohor prej 8 ( tetë ) ditëve nga data e  sjelljes – piblikimit të këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës datë 03.11.2015. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
Prishtinë , datë 03.11.2015                                                                    Kryetari  DUKAGJIN  ZEFI  d.v.