ffk-llogofinKomisioni disiplinor i shkallës së pare në mbledhjen e mbajtur me datë 20.11.2015 ( ditë e premtë ora 14,00 ) shqyrtoi procedurat e inicuara disiplinore nga ana e komesarëve të garave, pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve , konform Dispozitave të Rregullores  disiplinore sjelli këto :
 
 
V E N D I M E :
 
VISAR  BEKAJ – lojtar ( portier ) i klubit të futbollit  “ PRISHTINA “ nga Prishtina me numër të librezës sportive  7677 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 12, në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave, për ndëshkim me karton të kuq ( sjellje josportive ndaj lojtarit kundërshtar – zvarritje për ta larguar nga fusha) në ndeshjen e javës së – XV-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ë PRISHTINA – BESA  e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Prishtinë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores  disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
AGRON  CACAJ – lojtar i klubit të futbollit  “ BESA “ nga Peja  me numër të librezës sportive  4539 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 3, në procedure të inicuar disiplinore  nga ana e komesarit të garave  për ndëshkim me karton të kuq (  për kacafytje me lojtarin kundërshtar ) në ndeshjen e javës së  XV-të të  Raiffeisensuperligës së Kosovës në Futboll për kategorinë e sniorëve  PRISHTINA  –  BESA  e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Prishtinë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosocës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
ALBAN  SHILOVA  – lojtar i klubit të futbollit  “ DRITA “ nga Gjilani me numër të librezës sportive  10305 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  17, në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave për ndësjkim me karton të kuq ( goditje e qëllimt me bërryl e lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së – XV-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve : DRITALLAPI e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Gjilan ( raportet e zyrtarëve, deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar si dhe inqizimi televiziv )
DENOHET
Me ndalesë loje për  4 (katër) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
QERIM  TERSHANA – lojtar i klubit të futbollit  “ FERIZAJ “ nga Ferizaj me numër të librezës sportive  4773 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 14, në procedure të inicuar disiplinore  nga ana e komesarit të garave, për ndëshkim me karton të kuq (  goditje e lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së – XIV-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve : 2 KORRIKU – FERIZAJ e zhvilluar në stadiumin e klubit të futbollit “ 2 Korriku “ nga Arbëri ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
ARTON  GOJANI – lojtar i klubit të futbollit  “ LUFTETARI “ nga Brekoci  i Gjakovës me numër të librezës sportive  1082/10 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  6, në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave, për ndëshkim me karton të kuq (  ndërhyrje e palejuar si lojtar fundor ) në ndeshjen e javës së – XIV-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve : LUFTETARI – RAHOVECI e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Gjakovë ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësues e e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  2 (dy) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
 
KËSHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar komisionit  për ankesa  të shkallës së dztë në afatin kohor prej 8 (tetë) ditëve nga data e sjelljes së këtij vendimi – publikimit të tij në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës datë 20.11.2015, respektivisht  nga data e pranimit. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
 
Prishtinë ,datë 20.11.2015                                                                   Kryetari  DUKAGJIN  ZEFI   d.v.