ffk-llogofinKomisioni Disiplinor  i shkallës së pare, në mbledhjen e mbajtur me datë ë 10.12.2015, shqyrtoi procedurat e hapura disiplinore  nga mbledhja e kaluar dhe për të njejtat duke iu referuar  raporteve  shtesë të zyrtarëve  dhe deklaratave të kërkuara plotësuese , conform Dispozitave të Rregullores disipinore  sjelli këto :
 
V E N D I M E
 
DRITON  VOKSHI : lojtar i klubit  të futbollit  “ VUSHTRRIA “ nga Vushtrria  me numër të librezës sportive  4848 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  17, në procedure të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit, për ndëshkim me karton të kuq ( ndërhyrje e palejuar në lojtarin kundërshtar ) në  ndeshjen e javës së  XVII-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve : DRITA – VUSHTRRIA e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Gjilan ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar ):
DENOHET
Me ndalesë loje për  2 (dy) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovëe, në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3
 
KF “ PRISHTINA “ nga Prishtina  në procedure të hapur disiplinore  nga mbledhja e kaluar e komisionit, për lëshime  të përserituar në organizimin  e ndeshjës së javës së  XVII-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll  për kategorinë e seniorëve   PRISHTINA – TREPÇA 89  e zhvilluar në stadiumin e kryeqytetit në Prishtinë ( pati  hyrje të 2-3   vetave nga ana e spektatorove  në fushën e lojës nga pjesa lindore e tribunes  për ta sulmuar asistentin e dytë  Jakup Musolli çka dëshmojnë edhe inqizimet televizive  të cilat pasqyrojnë rastin ku shihen edhe hudhje të gjasendëve  në fushë në drejtim të po këtij asistenti ). Bazuar në raportet e zyrtarëve të kësaj ndeshje  si dhe inqizimin televiziv, komisioni konstatoi së rasti  është  recidiv me atë nga ndeshja e javës së VIII, ku kishte lëshime  të natyres identike  dhe për të njetën  klubi  pati të shqiptuar  masën disiplinore  verejtje e fundit .duke iu referuar rastit në përputhje me  dispoyitat e Rregullores disiplinore , klubi futbollirtik “ PRISHTINA “ nga Prishtina
DENOHET
Me zhvillimin e : 2 ( dy) ndeshje  zyrtare sipas radhës në fushën e vet pa praninë e shiquesëve ( spektatorëve ) të organizura nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni  50 paragrafi 1 pika 2.
 
 
KËSHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar komisionit për ankesa të shkallës së dytë në afatin kohor prej  8 (tetë) ditëve nga data  e sjelljes së këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës  datë 10.12.2015, respektivisht nga data  e pranimit të tij. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
Prishtin, 10.12.2015                                                                                          Kryetari  DUKAGJIN  ZEFI  d.v.