ffk-llogofinKomisioni Disiplinor i shkallës së parë në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 18.03.2016 ( ditë e premtë  ora 14,00 )  shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga ana e komesarit të garave pas përfundimit të ndeshjeve të Digital Kupes së Kosovës në futboll për kategoritë e seniorëve të zhvilluara me datë 15-16.03.2016  dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave plotësuese , konform Dispozitave të Rregullores  disiplinore sjelli  këto:
 

V E N D I M E

 
YLL  PREKOPUCA ; kojtar i klubit të futbollit “ VUSHTRRIA “ nga Vushtrria me numër të librezes sportive  1/517 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  14, në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar, për ndëshkim me karton të kuq  (grushtim i lojtarit kundërshtar )në ndeshjen e javës së – XX-të  të Raiffeisensuperliges së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  VUSHTRRIA – GJILANI  e zhvilluar në stadiumin e qytetit  “ Bajram  Aliu “ në Vushtrri ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar )
DENOHET
Me ndalesë loje për  3 ( tri )  ndeshje  zyrtare sipas radhes të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
KF “ VUSHTRRIA “ nga Vushtrria, në procedurë të hapur mga mbledhja e kaluar e komisionit  disiplinor, për lëshime  në organizimin e ndeshjes së javës së – XX-të ,të Raiffeisensuperliges së Kosoves në futboll për kategorinë e seniorëve  VUSHTRRIA  – GJILANI , e zhvilluar në stadiumin e qytetit “ Ferki  Aliu “ në Vushtrri (  ( hyrje e spektatorëve në fushë – një grupi – raportet e zyrtarëve të ndeshjes dhe inqizimet televizive  )
DENOHET
Me shqiptimin e masës  disiplinore  VEREJTJE në  bazë të Rregullores disiplinore neni   49 paragrafi  1 pika  1.
 
FLORID  GASHI ; lojtar i klubit të futbollit  “ LUFTETARI “  nga Brekoci  i Gjakovës  me numër të librezes sportive  2359/15 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës  me numër  9, në procedurë të hapur disiplinore  nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor për goditje të qëllimt me grusht në lojtarin  mysafir  me numër  6 , pas përfundimit të ndeshjes së javës së  XVII-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; Luftetari – Flamurtari e zhvilluar në Brekoc të Gjakovës ( raportet zyrtare dhe deklaratat plotësuese  )
DENOHET;
Me ndalesë loje për  4 ( katër  ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të  Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 1 pika 3.
 
KF “ LUFTETARI “ nga Brekoci i Gjakovës, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit , për mos përmbushje të obligimeve  financiare  ndaj zyrtarëve të ndeshjes  LUFTETARI – FLAMURTARI  e zhvilluar në Brekoc të Gjakovës;
LIROHET
Nga procedura disiplinore nga shkaku  së  ka respektuar afatin e përcaktuar kohor   të përmbushjes  së obligimeve konform akteve normative të Federatës së Futbollit të Kosoves.
 
BURIM  DULA ;  zyrtar  ( drejtor ) i klubit të futbollit  “ RAHOVECI “ nga Rahoveci në procedurë të hapur  nga mbledhja e kaluar e komisionit  disiplinor për shfaqje të sjelljeve josportive ( shtyrje e asistentit të pare ) në ndeshjen e javës së  XVII- të Ligës së parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  Rahoveci –  Ferizaj e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Rahovec ( raportet e zyrtarëve  )
DENOHET
Me të holla në shumë  prej  250   EURO  ( dyqind e pesdhjetë )   në bazë  të Rregullores  disiplinore neni 39  paragrafi 1 pika 3  dhe neni   10 paragrafi 2.
 
MIRSAD  IDRIZI  ; lojtar I klubit të futbollit  “ Ferizaj  “ nga Ferizaj me numër të librezes sportive  10722 dhe licencuar në Federatën  e Futbollit  të Kosovës me numër  15, për ndëshkim me karton të kuq  ( fyerje e lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e Çerek finales së Digital Kupes së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  ; FERIZAJ – TREPÇA  89  e zhvilluar në stadiumin  e qytetit “ Ismet  Shabani “ në Ferizaj  ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës  deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lëndës ). Kërkohet deklarata plotësuese nga lojtari I pezulluar  Mirsad Idrizi, afati datë 21.03.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
BYLBYL  SOKOLI ; kryetrajner në  klubin e futbollit “ GJILANI “ nga Gjilani në procedurë  të inicuar disiplinore  nga ana e komesarit të garave , për dhënje të deklaratave të pa matura dhe të pa argumentuara në mjetet elektronike dhe të shkruara  pas përfundimit të ndeshjes  Çerek – finale të Digital Kupes së Kosovës në futboll  LLAPI –  GJILANI  e  zhvilluar  në Merdare  ( raportet e zyrtarëve ) i
HAPET  PROCEDURA  DISIPLINORE
Deri në kompletimin e lëndës – grumbullimin e provave. Kërkohet deklarata plotësuese nga kryetrajneri Bylbyl  Sokoli lidhur me rastin.Afati date 21.03.2016  ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
 
KESHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afatin kohor prej  8 ( tetë ) ditë nga data e publikimit të këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së  Futbollit të Kosovës date 18.03.2016, rrespektivisht nga data e pranimit . Ankesa e ushtruar  nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
Prishtinë, date 18.03.2016                                                                                    Kryetari;  Dukagjin  Zefi   d.v.