ffk-llogofinKomisioni Disiplinor i shkallës së parë në mbledhjen e vet të mbajtur më datë  15.04.2016 (ditë e premte ora 13,00) shqyrtoi procedurat disiplinore të hapura dhe të pezullimit nga mbledhja e kaluar dhe për të njëjtat, duke iu referuar raporteve të zyrtarëve, konform dispozitave të Rregullores disiplinore sjelli këto;
 

V E N D I M E

 
KF “ HAJVALIA “ nga Hajvalia , ne procedure te hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar, per leshime ne organizimin e ndeshjes se javes se XXV-te Raiffeisensuperliges se Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve   ; HAJVALIA  – DRITA  e zhvilluar ne Kizhnice – ku pas perfundimit te ndeshjes u lejuan persona civil te hyjne ne zhveshtoret e klubit  prej nga u kercnuan zyrtaret e ndeshjes, ( raportet e zyrtareve dhe deklarata plotesuese e klubit).
DENOHET
Me te holla ne shume prej 800 €, ne baze te nenit 49 paragrafi 1 pika 3 dhe nenit 10 paragrafi 2 pika 2.
 
LIRIDON  LECI ; lojtar I klubit te futbollit  “ HAJVALIA “ nga Hajvalia me numer te librezes sportive  3984 dhe licencuar ne Federaten e Futbollit te Kosoves me numer ____ ne procedure te PEZULLIMIT nga mbledhja e kaluar per  manifestim te sjelljeve jo sportive (sulm ne vezhguesin e ndeshjes  Rasim Gimolli pas perfundimit te takimit ne zhveshtoret e klubit) ne ndeshjen e javes se  XXV-te te Raiffeisensuperliges se Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve  HAJVALIA – DRITA  e zhvilluar ne Kizhnice  ( raportet e zyrtareve dhe deklarata plotesuese e lojtarit ).
DENOHET
Me ndalese loje per 2 (dy) ndeshje mosloje, ne baze te nenit 38 paragrafi 3.
 
ALI  AJETI ;  drejtor  I shkolles se futbollit “ HAJVALIA “ nga Hajvalia  ne procedure te hapur nga mbledhja e kaluar per menifestim te sjelljeve josportive , ku pas perfundimit te takimit hyne ne zhveshtoret e klubit  dhe fyen zyrtaret e ndeshjes ne veqanti gjyqtarin kryesor  Bajram Gashi , ne ndeshjen e javes se  XXV-te te Raiffeisensuperliges se Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve  HAJVALIA – DRITA e zhvilluar ne  Kizhnice ( raportet e zyrtareve dhe deklarata plotesuese ).
DENOHET
Me shqiptimin e mases disiplinore te QORTIM-it, ne baze te nenit 39 paragrafi 1 pika 2.
 
KF  “ BEHARI “ nga Vitomirica, ne procedure te hapur disiploinore nga mbledhja e kaluar, per leshime ne organizimin e ndeshjes  ( gjuajtje e gjasendeve ne fushe ne drejtim te gjyqtarit kryesor ) ne ndeshjen e javes se  XXII-te te Liges se pare te Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve  BEHARI – FLAMURTARI e zhvilluar ne Vitomirice te Pejes ( raportet e zyrtareve ).
DENOHET
Me te holla ne shume prej 500 €, ne baze te nenit 49 paragrafi 1 pika 3 dhe nenit 10 paragrafi 2 pika 2.
 
HAKIJA  KOJIQ ; ndihmestrajner ne klubin e futbollit  “ BEHARI “ nga Vitomirica, ne procedure te hapur nga mbledhja e kaluar, per manifestim te sjelljeve jo sportive  drejtuar asistentit  Albion Bucolli gjate ndeshjes se javes se  XXII-te te Liges se pare te Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve  BEHARI – FLAMURTARI ( raportet e zyrtareve ) ne mungese te deklarates.
MBETET NE PROCEDURË TE HAPUR DISIPLINORE
Deri ne kompletimin e lendes ( vendimin perfundimtar ) Kerkohet deklarata plotesuese nga ndihmestrajneri Hakija Kojiq, afati date 18.04.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
VISAR  GOJNOVCI ; lojtar I klubit te futbollit “ FUSHER  KOSOVA “ nga Fushe Kosova me numer te librezes sportive  1/1902 dhe licencuar ne Federaten e Futbollit te Kosoves me numer 69 ne procedure te hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar ( per loje te vrazhde ) ne ndeshjen e javes se XXII-te te Liges se pare te Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve  FUSHE  KOSOVA – 2 KORRIKU e zhvilluar ne Fushe Kosove ( raportet zyrtare ) ne mungese te deklarates vetanake.
MBETET NË  PROCEDURË TE HAPUR DISIPLINORE
Deri ne kompletimin e lendes ( vendimin perfundimtar), kerkohet deklarata plotesuese nga lojtari ne procedure  Visar Gojnovci,  dhe gjyqtari kryesor I ndeshjes, afati date 18.04.2016
( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
KF “ FUSHE  KOSOVA “ nga Fushe Kosova ne procedure te hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar, (per leshime ne organizimin, fyerje dhe hudhje te gjasendeve ne fushe) ne ndeshjen e javes se XXII-te te Liges se pare te Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve ; FUSHE  KOSOVA – 2 KORRIKU e zhvilluar ne Fushe Kosove.  ( raportet e zyrtareve )
DENOHET
Me te holla ne shume prej 500 €, ne baze te nenit 49 paragrafi 1 pika 3 dhe nenit 10 paragrafi 2 pika 2.
 
DRIN  HODAJ ; lojta( portier )I  klubit te futbollit  “ KEK-u “ nga Kastrioti me numer te  librezes sportive  160/Pr dhe licencuar ne Federatenb e Futbollit te Kosoves me numer  1, ne procedure te inicuar disiplinore nga ana e komesarit te garave per ndeshkim me karton te kuq (  nderhyrje e pa lejuar ne lojtarin kundershtar si lojtar fundor) ne ndeshjen e javes se  XXII-te te Liges se pare te Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve ; KEK-u – Ramiz Sadiku e zhvilluar ne stadiumin “ Agron Rama “ ne Kastriot ( raportet e zyrtareve dhe deklarata plotesuese e lojtarit te perjashtuar );
DENOHET
Me ndalese loje per  2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhes te organizuara nga ana e Federates se Futbollit te Kosoves  ne baze te Rregullores disiplinore neni 38 paragrafi 3.
 
BAJRAM  KRENDALI; lojtar  i klubit te futbollit  “ RAHOVECI  “ nga Rahoveci me numer te librezes sportive  10440 dhe licencuar ne Federaten e Futbollit te Kosoves  me numer 6 , ne procedure te pezullimit nga mbledhja e kaluar për ( ofendime, sharje e fyerje drejtuar gjyqtarit kryesor pas perfundimit te takimit ), ne ndeshjen e javes se  XXI-te te Liges se pare te Kosoves ne futboll per kategorine e senioreve ; RAHOVECI –  KOSOVA ( P ), e zhvilluar ne Rahovec ( raportet e zyrtareve dhe deklarata plotesuese e lojtarit ).
DENOHET
Me ndalese loje per 2 (dy) ndeshje mosloje, ne baze te nenit 38 paragrafi 3.
 
 
KESHILLA  JURIDIKE
Pala e pa kenaqur ne keto vendime ka te drejte ankese drejtuar komisionit  per ankesa ne nivel te shkalles se dyte ne afatin kohor prej 8 ( tete ) diteve nga data e  sjelljes se ketij  vendimi ne Buletinin Zyrtar te Federates se Futbollit te Kosoves date 15.04.2016, respektivisht nga data e pranimit te tij.  Ankesa e ushtruar nga ana e pales se ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
Prishtinë, datë 15.04.2016                                                               Kryetari  DUKAGJIN  ZEFI  d.v.