ffk-llogofinKomisioni Disiplinor  i shkallës së parë, në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 29.04.2016, (ditë e premte), shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga ana e komesarëve të garave pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit , dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave plotësuese , për të njejtat conform Dispozitave të Rregullores Disiplinore sjelli këto:
 
V  E  N  D  I  M  E  :
 
TAHIR  BATATINA ; kryetrajner në klubin e futbollit “ LLAPI “ nga Podujeva  me numër të licencës  156, në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për shkelje të etikes sportive  ( dhënje të deklaratave  të pa matura, të pa argumentuara dhe ofenduese para mediave elektronike dhe atyre të shkruara si dhe  hyrja me dhunë në lokalet ku përpilohej protokolli zyrtar i ndeshjes  ku përdori sharje dhe akuza të rënda  drejtuar  gjyqtarëve dhe  vëzhguesit të takimit), në ndeshjen e javës së ; XXVII-të të Raiffeisensuperligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; KF LLAPI – KF TREPÇA 89  e zhvilluar në Merdarë të Podujeves me datë 23.04.2016, (materiali shtesë).
DENOHET ;
Me të holla në shumë prej ; 250  EURO ( dyqind e pesdhjetë ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 2.
Afati i pagesës së dënimit të shqiptuar në të holla është  15 ditë , nga dita e sjelljes së këtij vendimi ( Rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1).
 
SALLAH  SHERIFI ; kryetrajner në klubin e futbollit “ VLLAZNIA “ nga Pozharani me numër të  licencës 05, në procedurë të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor  për largim nga pankina e lojtarëve  reservë ( manifestim të sjelljeve jo sportive ) gjatë ndeshjes së javës së ; XXIV-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; KF VLLAZNIA – KF FERIZAJ e zhvilluar me 24.04.2016 në Pozharan, (materiali shtesë).
DENOHET
Me shqiptimin e mases disiplinore te  QORTIMIT ne baze te Rregullores  disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2.
 
 
KËSHILLA  JURIDIKE ;
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar komisionit të shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afatin kohor prej  8 (tetë) ditëbe, nga data e sjelljes së këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës date 29.04.2016 – rrepsektivisht  nga data e pranimit të tij. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
Prishtinë, datë 29.04.2016                                                               Kryetari;  DUKAGJIN  ZEFI  d.v.