Komisioni Disiplinor – shkalla e parë në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur me datë  02.11.2017 ditë e enjte, shqyrtoi procedurën e inicuar disiplinore nga ana e Komisionit të Garave për klubin e futbollit  “RAHOVECI“  nga Rahoveci dhe ekspeditës  së  lojtarëve dhe zyrtarëve  të cilët gjinden në listën e udhëtimit, për shkellje të akteve normative të Federatës së Futbollit të Kosovës – Rregullores së Garave neni 44 dhe 45 për  udhëtim në pjesëmarrjen e turneut  “ Troll Cup  2017 “ në Norvegji  pa leje të Federatës së Futbollit të Kosovës  (mos informimi i Federatës së Futbollit të Kosovës)  sjelli këto;
 

V E N D I M E

 
1.KF “RAHOVECI“ nga Rahoveci për shkellje të Rregullores së Garave neni 44 dhe 45 (mos paraqitje  të udhëtimit për ndeshje  dhe turne jashtë  shtetit) i
HAPET  PROCEDURA  DISIPLINORE
Deri në kompletimin e lëndës – provave. Kërkohen raportet dhe deklaratat plotësuese  shtesë lidhur me rastin nga ana e klubi të futbollit “Rahoveci“ nga Rahoveci (kryesisë së klubit; kryetarit, drejtorit, sekretarit dhe të tjerëve)  lidhur me rastin e udhëtimit  të lojtarëve  dhe zyrtarëve të klubit nga lista e prezantuar për pjesëmarrje në  turneun e futbollit  “Troll Cup“ në Norvegji pa miratimin e kërkesës –nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Afati datë 06.11.2017 (Rregullorja Disiplinore neni 32 paragrafi)
 
2.Për shkelje të Rregullores së Garave neni 44 dhe 45 zyrtarët  dhe lojtarët e klubit të futbollit “Rahoveci“ nga Rahoveci nga lista e prezentuar në Federatën e Futbollit  deri në vendimin përfundimtar të Komisionit Disiplinor;

 • PEZULLOHEN

Pa të drejtë në kryerjen e të gjitha funksioneve  zyrtare dhe  zhvillimin e lojëve në klub  lidhur me ndeshjet e organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kërkohen deklaratat dhe raportet nga të gjithë zyrtarët dhe lojtarët e pezulluar nga lista e  poshtëshënuar;
 

 1. Senad Alirifa  – trajner
 2. Bashkim Sanadraxha – fotograf
 3. Florent Kryeziu – ndihmëstrajner
 4. Florian Kryeziu – ndihmëstrajner
 5. Valon Morina – trajner I portierëve
 6. Visar Sokoli – lojtar
 7. Almir Bytyqi – lojtar
 8. Valtim Ahmetaj – lojtar
 9. Lundrim Kastrati – lojtar
 10. Meriton Krasniqi – lojtar
 11. Altin Alirifa – lojtar
 12. Hekuran Krasniqi – lojtar
 13. Besart Halilaj – lojtar
 14. Adrian Kryeziu – lojtar
 15. Albrim Krasniqi – lojtar
 16. Blend Hasani – lojtar
 17. Albrim Morina – lojtar
 18. Adriatik Morina – lojtar
 19. Namik Zeka – lojtar
 20. Arlind Krasniqi – lojtar
 21. Fatjon Thaqi – lojtar

Afati për deklarata plotësuese dhe raporte shtesë lidhur me detajizimin e rastit  data 06.11.2017  ( Rregullorja disiplinore neni 32 paragrafi 1. )
 
KËSHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar komisionit të shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afatin kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve, nga data e sjelljes së vendimeve – publikimit në faqën zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës  datë 02.11.2017 – rrespektivisht nga data e pranimit të tij. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e këtij vendimi.

Prishtinë, datë 02.11.2017                                                                                              Kryetari   Dukagjin  Zefi