Komisioni disiplinor – shkalla e parë, në mbledhjen e mbajtur më datë 01.10.2014, ka shqyrtuar procedurat e hapura disiplinore nga mbledhja e kaluar, me ç’rast mori edhe disa vendime.
Shkarkoje vendimin