Komiteti Ekzekutiv i FFK-së, në mbledhjen e vet të mbajtur të martën, më datë 1 dhjetor 2015, në bazë të nenit 29 dhe nenit 38 p.3 të Statutit të Federatës së Futbollit të Kosovës mori këtë
 
vendimi1